martes, 24 de abril de 2012

Escola de Pares: Cursos de seguretat a Lenoarmi

Curs de Socorrisme

Es donaran nocions bàsiques de les tècniques en primers auxilis per a posar en pràctica davant de qualsevol situació d'emergència, amb les maniobres corresponents. El curs tindrà una durada d'1 hora, aproximadament, on farem teoria i pràctica. Què són els primers auxilis? Quan els hem de posar en pràctica? Quin tractament hem de fer servir davant de diferents situacions?  

Imparteix: Isaac Gonzalez 
Data: Dimecres 30 de maig Hora: 14.30 h 
Preu: 30 € per 1 sessió. 
          50 € per les 2 sessions. 
Pot assistir la parella.  

Curs de Primers Auxilis

Com prevenir els accidents domèstics i actuar davant petits accidents que poden sorgir durant l'estiu. Preparar la farmaciola d'estiu adequat.  

Imparteix: Dr. Santiago Garcia Tornel 
Data: Dijous 17 de maig Hora: 19.45 h

No hay comentarios:

Publicar un comentario