domingo, 8 de noviembre de 2015

1r. Taller de Gestió d'Emocions

Cicle de tallers


Aquesta setmana comença el cicle de tallers sobre Gestió d'emocions que imparteix Adriana Reyes, psicòloga i col·laboradora en Lenoarmi. 
Encara ets a temps d'apuntar-te per aprendre a recuperar al teu nen interior i la teva part més divertida.

Tots tenim un nen interior, de vegades, vulnerable, ferit, al que li falta amor, amagat darrere d'una màscara que ens posem per ser acceptats. Alguns sabem que està aquí perquè hem après a comunicar-nos amb ell, uns altres ho hem aparcat en un racó del nostre cos i no hem volgut saber res més d'ell. Fins i tot hi ha persones que per necessitat, mai ho han deixat anar, i són adults “infantils”, que no poden assumir responsabilitats i estan instal·lats permanentment en el nen. El nostre nen interior és una metàfora per definir o bé la nostra part autèntica, la nostra essència, el nostre veritable ser o d'altra banda aquesta part intima de manques afectives que tots tenim, aquesta part necessitada d'atenció, estima, afecte, acceptació tal qual som que ens fa sentir vulnerables, petits i espantats. Restablir el contacte amb el nostre nen interior és fonamental per portar una vida plena en el present. Mentre no acceptem aquesta part nostra no funcionem com a éssers plens, autònoms, confiats i independents.

Taller Nº1: "CONNECTAR AMB EL TEU NEN INTERIOR per connectar amb el teu fill".
Tots tenim un nen dins nostre, que vam ser una vegada. 
Reconnectar amb ell ens pot ajudar a millorar la relació amb els nostres fills i poder empatitzar més amb ells.

Dijous 26 de novembre
Hora: de 19h a 21h
Lloc: LENOARMI - Carrer Nena Cases 20, Barcelona.
Preu: 20€ per persona o 30€ per parella

Altres tallers de gestió d'emocions.

Les places són limitades


**********************************

Ciclo de talleres

Esta semana empieza el ciclo de talleres sobre Gestión de emociones que imparte Adriana Reyes, psicóloga y colaboradora en Lenoarmi. Aún estás a tiempo de apuntarte para aprender a recuperar a tu niñ@ interior y tu parte más divertida.

Todos tenemos un niño interior, a veces, vulnerable, herido, al que le falta amor, escondido detrás de una máscara que nos ponemos para ser aceptados. Algunos sabemos que está ahí porque hemos aprendido a comunicarnos con él, otros lo hemos aparcado en un rincón de nuestro cuerpo y no hemos querido saber nada más de él. Incluso hay personas que por necesidad, nunca lo han dejado ir, y son adultos “aniñados”, que no pueden asumir responsabilidades y están instalados permanentemente en el niño. Nuestro niño interior es una metáfora para definir o bien nuestra parte auténtica, nuestra esencia, nuestro verdadero ser o por otro lado esa parte intima de carencias afectivas que todos tenemos, esa parte necesitada de atención, aprecio, afecto, aceptación tal cual somos que nos hace sentirnos vulnerables, pequeños y asustados. Restablecer el contacto con nuestro niño interior es fundamental para llevar una vida plena en el presente. Mientras no aceptemos esa parte nuestra no funcionamos como seres plenos, autónomos, confiados e independientes.

Taller Nº1: "CONECTAR CON TU NIÑO INTERIOR para conectar con tu hijo"

Todos tenemos un niño dentro nuestro, que fuimos una vez.  
Reconectar con él nos puede ayudar a mejorar la relación con nuestros hijos y poder empatizar más con ellos.

Jueves 26 de noviembre
Hora: de 19h a 21h
Lugar: LENOARMI - Calle Nena Casas 20, Barcelona.
Precio: 20€ por persona ó  30€ por pareja
**Las plazas son limitadas**

No hay comentarios:

Publicar un comentario